​AJANKOHTAISTA

 
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (PSHP) ja MSD Finland Oy ovat solmineet kumppanuussopimuksen yhteistyön lisäämisestä. Yhteistyö koskee erityisesti terveydenhuollon kehittämistä, koulutusta ja tutkimusta. Uusien innovaatioiden ja yhteisen kehitystyön avulla on tarkoitus löytää ratkaisuja, jotka auttavat rakentamaan tulevaisuuden terveydenhuoltopalveluita.
 
Euroopan lääkevirasto (EMA) on myöntänyt myyntiluvan MSD:n Keytruda (pembrolitsumabi) -valmisteelle ensilinjan hoitona ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoidossa. Valmiste on monoterapiana tarkoitettu metastasoituneen ei-pienisoluisen keuhkosyövän ensilinjan hoitoon aikuisille, joiden kasvaimet ilmentävät PD-L1-ligandia ja joiden TPS (tumour proportion score) on ≥ 50 % ja joiden kasvaimessa ei ole EGFR- tai ALK-positiivisia mutaatioita.
 

Rokotteet jälleen osaksi MSD:n liiketoimintaa (2.1.2017)
MSD:n ja Sanofi Pasteurin yhteisyritys Sanofi Pasteur MSD (SPMSD) on lopettanut toimintansa 31.12.2016. Sekä MSD että Sanofi Pasteur toimivat tästä eteenpäin itsenäisesti ja vastaavat kumpikin omien rokotteidensa markkinoinnista.  Vuodesta 1994 lähtien Euroopassa toiminut, rokotteisiin keskittynyt yhteisyritys Sanofi Pasteur MSD purettiin yhtiöiden yhteisellä päätöksellä.  MSD:n tuotevalikoimaan kuulu nyt myös laaja rokoteportfolio, joka pitää sisällään rokotteita niin lapsille, nuorille kuin aikuisillekin.

Suomalaiset: Antibiootteja käytetään liikaa, 80 prosenttia kertoo pyrkivänsä välttämään liikakäyttöä (17.11.2016)
Antibioottien liiallisen käytön riskit ovat hyvin suomalaisten tiedossa. Kysyttäessä omasta antibioottien käytöstä, 80 prosenttia suomalaisista kertoo pyrkivänsä välttämään liiallista lääkkee käyttöä. Tulos käy ilmi MSD Finland Oy:n IRO Research -tutkimusyhtiöllä teettämästä kyselytutkimuksesta.

 

HUS, Helsingin yliopisto ja MSD yhteistyöhön, tavoitteena  löytää uusia keinoja yksilöllisten lääkkeiden kehittämiseen (7.10.2016)
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS), Helsingin yliopisto ja MSD ovat solmineen kumppanuussopimuksen yhteistyön lisäämisestä. Yhteistyö koskee erityisesti lääketutkimusta, jossa erityisenä fokuksena on löytää uusia välineitä yksilöllisten lääkkeiden kehittämiseen.

 

MSD:n Zepatier (elbasviiri/grazopreviiri) -valmisteelle myyntilupa EU-alueella kroonisen hepatiitti C -viruksen hoidossa aikuisilla (17.08.2016)
Euroopan lääkevirasto (EMA) on myöntänyt myyntiluvan MSD:n Zepatier (elbasviiri/grazopreviiri) -valmisteelle kroonisen hepatiitti C -virusinfektion hoidiossa aikuisilla. Myyntilupa tuo valmisteen saataville kaikissa EU-maissa sekä Euroopan talousalueen jäsenmaissa Islannissa, Liechtensteinissa ja Norjassa.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

​​

 

​PAREMPAA ELÄMÄÄ
 
Verkkopalvelu potilaille ja terveydenhuollon ammattilaisille
 

 

UNIVADIS
 
Verkkopalvelu terveydenhuollon ammattilaisille
 

 

TIETOA MSD:N LÄÄKEVALMISTEIDEN
SAATAVUUDESTA

Ajankohtaiset tiedot MSD:n valmisteiden saatavuuteen liittyen löytyvät Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean internetsivuilta.

HAITTATAPAHTUMAEPÄILYT JA LÄÄKETURVATIEDOT

 
Voit ilmoittaa haittatapahtumaepäilyn tai muun lääketurvatiedon MSD:lle, ota meihin yhteyttä: