​AJANKOHTAISTA

Jopa 63 % suomalaisista on valmis antamaan biopankkinäytteen. Valmiuden taustalla on suomalaisten halu edistää lääketiedettä ja auttaa siten tulevia sukupolvia. Biopankkien toiminnalla on suuri merkitys lääketieteen kehittymiselle, ja juuri suomalaisten biopankkinäytteiden avulla on mahdollisuus luoda uusia hoitomuotoja moniin vaikeisiin sairauksiin, esimerkiksi syöpäsairauksiin. Oman biopankkinäytteen voi käydä antamassa Suomen ensimmäisessä biopankkibussissa 11.–13. heinäkuuta Porin SuomiAreenalla.
 
Lääkeyhtiö MSD ja Terveyskampus Turku -toimijat solmivat raamisopimuksen ‒ yhteistyö vahvistaa Turun asemaa life science -alan kansainvälisenä osaamiskeskittymänä (1.6.2017)
Turun kaupunki, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Turun yliopisto ja Åbo Akademi ovat allekirjoittaneet raamisopimuksen maailman suurimpiin lääkeyhtiöihin kuuluvan MSD:n kanssa. Tavoitteena on luoda uusia toimintamalleja ja hoitomuotoja erityisesti potilaan hoitoketjun optimoimiseksi ja sitä kautta osallistua myös uudistuvan soten rakentamiseen. Sopimus on hyvin laaja, sillä se kattaa koko terveydenhoidon perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon sekä akateemiseen huippututkimukseen ja koulutukseen.
 
 
MSD, yhdessä muiden Lääketeollisuus ry:n jäsenyritysten kanssa, on tänään 31.5.2017 julkistanut yhtiön ja terveydenhuollon ammattilaisten väliset taloudelliset suhteet. Nyt tehty julkistaminen koskee vuonna 2016 maksettuja suoria ja epäsuoria taloudellisia etuuksia. Julkistamisen tavoitteena on edistää terveydenhuollon ammattilaisten ja lääkeyhtiöiden välisen yhteistyön läpinäkyvyyttä.

 
Lääkeyhtiö MSD Finland Oy:n toimitusjohtaja vaihtuu. MSD:tä Suomessa vuodesta 2006 johtanut Ilpo Tolonen siirtyy syöpäsairaala Docrateen toimitusjohtajaksi 15.5.2017 alkaen. Tolonen jättää tehtävänsä MSD:llä 7.4.2017. Uutena toimitusjohtajana aloittaa 1.5.2017 Michael Casia, joka siirtyy MSD Finland Oy:n organisaatioon Belgian MSD:ltä.
 
 
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (PSHP) ja MSD Finland Oy ovat solmineet kumppanuussopimuksen yhteistyön lisäämisestä. Yhteistyö koskee erityisesti terveydenhuollon kehittämistä, koulutusta ja tutkimusta. Uusien innovaatioiden ja yhteisen kehitystyön avulla on tarkoitus löytää ratkaisuja, jotka auttavat rakentamaan tulevaisuuden terveydenhuoltopalveluita.
 
Euroopan lääkevirasto (EMA) on myöntänyt myyntiluvan MSD:n Keytruda (pembrolitsumabi) -valmisteelle ensilinjan hoitona ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoidossa. Valmiste on monoterapiana tarkoitettu metastasoituneen ei-pienisoluisen keuhkosyövän ensilinjan hoitoon aikuisille, joiden kasvaimet ilmentävät PD-L1-ligandia ja joiden TPS (tumour proportion score) on ≥ 50 % ja joiden kasvaimessa ei ole EGFR- tai ALK-positiivisia mutaatioita.
 

Rokotteet jälleen osaksi MSD:n liiketoimintaa (2.1.2017)
MSD:n ja Sanofi Pasteurin yhteisyritys Sanofi Pasteur MSD (SPMSD) on lopettanut toimintansa 31.12.2016. Sekä MSD että Sanofi Pasteur toimivat tästä eteenpäin itsenäisesti ja vastaavat kumpikin omien rokotteidensa markkinoinnista.  Vuodesta 1994 lähtien Euroopassa toiminut, rokotteisiin keskittynyt yhteisyritys Sanofi Pasteur MSD purettiin yhtiöiden yhteisellä päätöksellä.  MSD:n tuotevalikoimaan kuulu nyt myös laaja rokoteportfolio, joka pitää sisällään rokotteita niin lapsille, nuorille kuin aikuisillekin.

 


 

​​

 

​PAREMPAA ELÄMÄÄ
 
Verkkopalvelu potilaille ja terveydenhuollon ammattilaisille
 

 

UNIVADIS
 
Verkkopalvelu terveydenhuollon ammattilaisille
 

 

TIETOA MSD:N LÄÄKEVALMISTEIDEN
SAATAVUUDESTA

Ajankohtaiset tiedot MSD:n valmisteiden saatavuuteen liittyen löytyvät Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean internetsivuilta.

HAITTATAPAHTUMAEPÄILYT JA LÄÄKETURVATIEDOT

 
Voit ilmoittaa haittatapahtumaepäilyn tai muun lääketurvatiedon MSD:lle, ota meihin yhteyttä: