​AJANKOHTAISTA

Rokotteet jälleen osaksi MSD:n liiketoimintaa (2.1.2017)
MSD:n ja Sanofi Pasteurin yhteisyritys Sanofi Pasteur MSD (SPMSD) on lopettanut toimintansa 31.12.2016. Sekä MSD että Sanofi Pasteur toimivat tästä eteenpäin itsenäisesti ja vastaavat kumpikin omien rokotteidensa markkinoinnista.  Vuodesta 1994 lähtien Euroopassa toiminut, rokotteisiin keskittynyt yhteisyritys Sanofi Pasteur MSD purettiin yhtiöiden yhteisellä päätöksellä.  MSD:n tuotevalikoimaan kuulu nyt myös laaja rokoteportfolio, joka pitää sisällään rokotteita niin lapsille, nuorille kuin aikuisillekin.

Suomalaiset: Antibiootteja käytetään liikaa, 80 prosenttia kertoo pyrkivänsä välttämään liikakäyttöä (17.11.2016)
Antibioottien liiallisen käytön riskit ovat hyvin suomalaisten tiedossa. Kysyttäessä omasta antibioottien käytöstä, 80 prosenttia suomalaisista kertoo pyrkivänsä välttämään liiallista lääkkee käyttöä. Tulos käy ilmi MSD Finland Oy:n IRO Research -tutkimusyhtiöllä teettämästä kyselytutkimuksesta.

 

HUS, Helsingin yliopisto ja MSD yhteistyöhön, tavoitteena  löytää uusia keinoja yksilöllisten lääkkeiden kehittämiseen (7.10.2016)
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS), Helsingin yliopisto ja MSD ovat solmineen kumppanuussopimuksen yhteistyön lisäämisestä. Yhteistyö koskee erityisesti lääketutkimusta, jossa erityisenä fokuksena on löytää uusia välineitä yksilöllisten lääkkeiden kehittämiseen.

 

MSD:n Zepatier (elbasviiri/grazopreviiri) -valmisteelle myyntilupa EU-alueella kroonisen hepatiitti C -viruksen hoidossa aikuisilla (17.08.2016)
Euroopan lääkevirasto (EMA) on myöntänyt myyntiluvan MSD:n Zepatier (elbasviiri/grazopreviiri) -valmisteelle kroonisen hepatiitti C -virusinfektion hoidiossa aikuisilla. Myyntilupa tuo valmisteen saataville kaikissa EU-maissa sekä Euroopan talousalueen jäsenmaissa Islannissa, Liechtensteinissa ja Norjassa.

 

MSD:n Keytruda (pembrolitsumabi) -valmisteelle myyntilupa edenneen ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoidossa EU-alueella (16.08.2016)
Euroopan lääkevirasto (EMA) on myöntänyt myyntiluvan MSD:n Keytruda (pembrolitsumabi) -valmisteelle ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoidossa. Valmiste on tarkoitettu paikallisesti edenneen tai metastasoituneen ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoitoon aikuisille, joiden kasvaimet ilmentävät PD-L1-ligandia ja jotka ovat saaneet aiemmin ainakin yhtä solunsalpaajahoitoa.

 

MSD Finland Oy ja Noona Healthcare aloittavat pohjoismaisen yhteistyön syöpäpotilaiden voinnin seurannan kehittämiseksi (13.06.2016)
Yhteistyö avaa Noona Healthcarelle ovia MSD:n kansainväliseen asiakasverkostoon ja mahdollistaa nopeamman kansainvälistymisen. Yhtenä tavoitteena on tehostaa syöpäpotilaiden voinnin seurantaa hoitojen aikana ja vähentää sitä kautta syövänhoidon kustannuksia. MSD on yksi johtavia lääkeyhtiöitä ja Noona Healthcare palkituimpia suomalaisia startup-yrityksiä tevreydenhuollossa. Yhtiöt ilmoittivat yhteistyön aloittamisesta maanantaina 13.6.2016.

 

Suomessa tehtävävien kliinisten lääketutkimusen määrä on vähentynyt voimakkaasta viimeisen kymmenen vuoden aikana. Suomalaiset lääkärit pitävät tutkimuksen tekemistä Suomessa kuitenkin erittäin tärkeänä. Lääkärit näkevät tutkimuksen olevan myös suomalaisten potilaiden etu. Tulokset käyvät ilmi lääkeyhtiö MSD:n teettämästä tuoreesta kyselytutkimuksesta, johon haastateltiin yhteensä 300 terveyskeskus-, työterveys- ja erikoislääkäriä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

​​

 

​PAREMPAA ELÄMÄÄ
 
Verkkopalvelu potilaille ja terveydenhuollon ammattilaisille
 

 

UNIVADIS
 
Verkkopalvelu terveydenhuollon ammattilaisille
 

 

TIETOA MSD:N LÄÄKEVALMISTEIDEN
SAATAVUUDESTA

Ajankohtaiset tiedot MSD:n valmisteiden saatavuuteen liittyen löytyvät Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean internetsivuilta.

HAITTATAPAHTUMAEPÄILYT JA LÄÄKETURVATIEDOT

 
Voit ilmoittaa haittatapahtumaepäilyn tai muun lääketurvatiedon MSD:lle, ota meihin yhteyttä: