Siirry ylös
Sisäänkirjautuminen
MSD:n Zepatier (elbasviiri/grazopreviiri) -valmisteelle myyntilupa EU-alueella kroonisen hepatiitti C-viruksen hoitoon aikuisilla
Euroopan lääkevirasto (EMA) on myöntänyt myyntiluvan MSD:n Zepatier (elbasviiri/grazopreviiri) -valmisteelle kroonisen hepatiitti C -virusinfektion hoidossa aikuisilla. Myyntilupa tuo valmisteen saataville kaikissa EU-maissa sekä Euroopan talousalueen jäsenmaissa Islannissa, Liechtensteinissa ja Norjassa.
 
Zepatier on tarkoitettu potilaille, joiden hepatiitti C-virus on genotyyppiä 1a, 1b tai 4. Myyntiluvan perustana olivat löydökset laajasta kliinisestä kehitysohjelmasta, jossa arvioitiin valmisteen tehoa ja turvallisuutta hyvin moninaisessa kroonista hepatiitti C -infektiota sairastavassa potilaspopulaatiossa. Tähän potilasjoukkoon kuului potilaita, joilla oli kirroosi sekä potilaita, joilla oli vaiheen 4 tai 5 krooninen munuaistauti.
 
 
Lisätiedot:
lääketieteellinen asiantuntija Sauli Vuoti, MSD Finland Oy, p. 040 482 0303, sauli.vuoti@merck.com
 
MSD toimii paremman elämän puolesta 140 maassa. Pääyhtiömme Merck & Co., Inc:in pääkonttori sijaitsee Kenilworthissa New Jerseyssä, Yhdysvaltojen itärannikolla. Reseptilääkkeemme, rokotteemme, biologiset hoitomuotomme ja eläinlääkkeemme ovat potilaiden ja terveydenhuollon ammattilaisten käytössä kaikkialla maailmassa. Työskentelemme asiakkaidemme kanssa päivittäin, jotta löydämme uusia tapoja ratkaista terveydenhuollon haasteita. Lukuisat yhteiskuntavastuu- ja kumppanuusohjelmamme osoittavat, että olemme omalta osaltamme sitoutuneet tuomaan terveydenhuollon palvelut kaikkien ulottuville.
 
MSD. Paremman elämän puolesta.
 
 
 
MSD Forward-Looking Statement 
 
Tämä lehdistötiedote sisältää Yhdysvaltain Private Securities Litigation Reform Actin (1995) ns. safe harbor -säännösten tarkoittamia “ennakoivia lausuntoja”. Tällaiset lausunnot perustuvat MSD:n  johdon nykyisiin käsityksiin ja odotuksiin, ja lausunnot ovat riippuvaisia huomattavista riskeistä ja epävarmuustekijöistä. Ei ole mahdollista taata, että kehityksessä olevat valmisteet saavat tarpeelliset, säädösten vaatimat viranomaisten hyväksynnät tai että ne menestyvät kaupallisesti. Jos lausuntojen perustana olevat oletukset osoittautuvat virheellisiksi tai riskit tai epävarmuutekijät toteutuvat,  todelliset tulokset saattavat poiketa ennakoivissa lausunnoissa esitetystä.
 
Muun muassa seuraavat tekijät saattavat aiheuttaa sen, että todelliset tulokset poikkeavat ennakoivissa lausunnoissa esitetystä: yleinen lääketeollisuuden alan tilanne ja kilpailu; yleiset taloudelliset tekijät, kuten korkojen ja valuuttakurssien vaihtelut; lääketeollisuuden alan säätelyn ja terveydenhoitoon liittyvän lainsäädännön vaikutukset Yhdysvalloissa ja kansainvälisesti; kansainvälisesti yleistyvä terveydenhuollon kustannusten hallinta; kilpailevien toimijoiden saavuttama teknologinen kehitys, uudet tuotteet tai patentit; haasteet tuotekehityksessä, mukaan lukien säädösten mukaisten lupien saaminen; MSD:n kykenevyys ennustaa tarkasti tulevia markkinaolosuhteita; riippuvaisuus MSD:n patenttien ja muiden suojamuotojen tehokkuudesta innovatiivisten tuotteiden suojaamisessa sekä riski oikeudenkäyntien ja/tai hallinnollisten toimenpiteiden kohteeksi joutumisesta.
 
MSD ei sitoudu julkisesti päivittämään mitään ennakoivaa lausuntoa uusien tietojen, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn takia. Lisätekijöitä, jotka voivat aiheuttaa tulosten olennaisen poikkeamisen ennakoivissa lausunnoissa esitetystä, löytyy MSD:n/Merckin vuoden 2013 tilinpäätöksen lomakkeesta 10-K ja yhtiön Yhdysvaltain Securities and Exchange Commissionille (SEC) toimittamista asiakirjoista, jotka löytyvät SEC:n internetsivustolta (www.sec.gov).
 
 
 
08/2016 INFC-1193104-0000