Siirry ylös
Sisäänkirjautuminen

Uutisarkisto

Sitemap
Uutisarkisto
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (PSHP) ja MSD Finland Oy ovat solmineet kumppanuussopimuksen yhteistyön lisäämisestä. Yhteistyö koskee erityisesti terveydenhuollon kehittämistä, koulutusta ja tutkimusta. Uusien innovaatioiden ja yhteisen kehitystyön avulla on tarkoitus löytää ratkaisuja, jotka auttavat rakentamaan tulevaisuuden terveydenhuoltopalveluita.
Euroopan lääkevirasto (EMA) on myöntänyt myyntiluvan MSD:n Keytruda (pembrolitsumabi) -valmisteelle ensilinjan hoitona ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoidossa. Valmiste on monoterapiana tarkoitettu metastasoituneen ei-pienisoluisen keuhkosyövän ensilinjan hoitoon aikuisille, joiden kasvaimet ilmentävät PD-L1-ligandia ja joiden TPS (tumour proportion score) on ≥ 50 % ja joiden kasvaimessa ei ole EGFR- tai ALK-positiivisia mutaatioita.
Rokotteet jälleen osaksi MSD:n liiketoimintaa (2.1.2017)
MSD:n ja Sanofi Pasteurin yhteisyritys Sanofi Pasteur MSD (SPMSD) on lopettanut toimintansa 31.12.2016. Sekä MSD että Sanofi Pasteur toimivat tästä eteenpäin itsenäisesti ja vastaavat kumpikin omien rokotteidensa markkinoinnista.  Vuodesta 1994 lähtien Euroopassa toiminut, rokotteisiin keskittynyt yhteisyritys Sanofi Pasteur MSD purettiin yhtiöiden yhteisellä päätöksellä.  MSD:n tuotevalikoimaan kuulu nyt myös laaja rokoteportfolio, joka pitää sisällään rokotteita niin lapsille, nuorille kuin aikuisillekin.
Suomalaiset: antibiootteja käytetään liikaa, 80 prosenttia kertoo pyrkivänsä välttämään liikakäyttöä (17.11.2016)
Antibioottien liiallisen käytö riskit ovat hyvin suomalaisten tiedossa. Kysyttäessä omasta antibioottien käytöstä, 80 prosenttia kertoo pyrkivänsä välttämään liiallista lääkkeen käyttöä. Tulos käy ilmi MSD Finland Oy:n IRO Research -tutkimusyhtiöllä teettämästä tutkimukesta.
HUS, Helsingin yliopisto ja MSD yhteistyöhön, tavoitteena löytää uusia keinoja yksilöllisten lääkkeiden kehittämiseen(7.10.2016)
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS), Helsingin yliopisto ja MSD ovat solmineet kumppanuussopimuksen yhteistyön lisäämisestä. Kumppanuuden myötä MSD haluaa varmistaa, että Helsingin yliopiston ja HUSin muodostama osaamiskeskus AMCH (Academic Medical Center Helsinki) saa näkyvän jalansijan MSD:n strategisesti tärkeiden kumppaneiden joukossa. Yhteistyö koskee erityisesti lääketutkimusta, jossa erityisenä fokuksena on löytää uusia välineitä yksilöllisten lääkkeiden kehittämiseen. Sen osalta yhteistyö nojaa Helsingin yliopiston genetiikan osaamiseen ja kattaviin Helsingin biopankkiin sijoitettuihin näytekokoelmiin.
MSD:n Zepatier (elbasviiri/grazopreviiri) -valmisteelle myyntilupa EU-alueella kroonisen hepatiitti C -viruksen hoitoon aikuisilla (17.8.2016)
Euroopan lääkevirasto (EMA) on myöntänyt myyntiluvan MSD:n Zepatier(elbasviiri/grazopreviiri) -valmisteelle kroonisen hepatiitti C -virusinfektion hoidossa aikuisilla. Myyntilupa tuo valmisteen saataville kaikissa EU-maissa sekä Euroopan talousalueen jäsenmaissa Islannissa, Liechtensteinissa ja Norjassa.
MSD:n Keytruda (pembrolitsumabi) -valmisteelle myyntilupa edenneen ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoidossa EU-alueella (16.8.2016)
Euroopan lääkevirasto (EMA) on myöntänyt myyntiluvan MSD:n Keytruda (pembrolitsumabi) -valmisteelle ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoidossa. Valmiste on tarkoitettu paikalliseti edenneen tai metastasoituneen ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoitoon aikuisille, joiden kasvaimet ilmentävät PD-L1-ligandia ja jotka ovat saaneet aiemmin ainakin yhtä solunsalpaajahoitoa.
MSD Finland Oy ja Noona Healthcare aloittavat pohjoismaisen yhteistyön syöpäpotilaiden voinnin seurannan kehittämiseksi(13.6.2016)
Yhteistyö avaa Noona Healthcarelle ovia MSD:n kansainväliseen asiakasverkostoon ja mahdollistaa nopeamman kansainvälistymisen. Yhteisenä tavoitteena on tehostaa syöpäpotilaiden voinnin seurantaa hoitojen aikana ja vähentää sitä kautta syövänhoidon kustannuksia. MSD on yksi maailman johtavia lääkeyhtiöitä, ja Noona Healthcare palkituimpia kotimaisia startup-yrityksiä terveydenhuollossa. Yhtiöt ilmoittivat yhteistyön aloittamisesta maanantaina 13.6.2016.
MSD julkisti yhtiön ja terveydenhuollon ammattilaisten väliset taloudelliset suhteet (31.5.2016)
MSD, yhdessä muiden Lääketeollisuus ry:n jäsenyritysten kanssa, on tänään 31.5.2016 julkistanut yhtiön ja terveydenhuollon ammattilaisten väliset taloudelliset suhteet. Julkistaminen tehdään nyt ensimmäisen kerran ja se koskee vuonna 2015 maksettuja suoria ja epäsuoria taloudellisia etuuksia. Julkistamisen tavoitteena on edistää terveydenhuollon ammattilaisten ja lääkeyhtiöiden välisen yhteistyön läpinäkyvyyttä.
Suomalaiset lääkärit: Suomessa tehtävä lääketutkimus tärkeää, ajanpuute ja byrokratia esteenä (15.12.2015)
Suomessa tehtävien kliinisten lääketutkimusten määrä on vähentynyt voimakkaasti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Suomalaiset lääkärit pitävät tutkimuksen tekemistä Suomessa kuitenkin erittäin tärkeänä. Lääkärit näkevät tutkimuksen olevan myös suomalaisten potilaiden etu. Tulokset käyvät ilmi lääkeyhtiö MSD Finlandin teettämästä tuoreesta kyselytutkimuksesta, johon haastateltiin yhteensä 300 terveyskeskus-, työterveys- ja erikoislääkäriä.
MSD onnittelee vuoden 2015 lääketieteen Nobel-palkinnon jokisokeuden lääkehoidon kehittämiseen johtaneista löydöksistä saaneita tutkijoita (13.10.2015)
MSD onnittelee lämpimästi William C. Campbelliä, yhtiöstä jo eläkkeelle jäänyttä tutkijaa, jolle yhdessä Satoshi Omuran kanssa myönnettiin vuoden 2015 Nobelin palkinto fysiologiassa ja lääketieteessä. Campbell ja Omura yhdessä löysivät avermektiinin, joka johti ivermektiinin kehittämiseen MSD:n pääyhtiön tutkimuslaboratoriossa (Merck Research Laboratories).
 
Oriola ja MSD uusivat monivuotisen yhteistyösopimuksen Suomessa (17.9.2015)
Oriola, suomalainen terveydenhuollon palveluyritys ja lääkkeiden tukkukauppa, ja MSD, globaali innovatiivinen lääkeyritys, ovat tehneet monivuotisen yhteistyösopimuksen. Oriola tarjoaa MSD BV:lle, MSD:n hollantilaiselle tytäryhtiölle ja ensisijaiselle toimittajalle Pohjoismaissa, lääkkeiden varastointi- ja jakelupalveluita ja laajan valikoiman yksilöityjä palveluita Suomessa.
 
Teollisuusneuvos Petri Lehto MSD:n yhteiskuntasuhdejohtajaksi (5.1.2015)​ ​
Lääkeyhtiö MSD:n uudeksi yhteiskuntasuhdejohtajaksi on nimitetty teollisuusneuvos Petri Lehto Työ- ja elinkeinoministeriöstä. Innovaatiopolitiikan vastuualuetta TEMissä johtanut Lehto aloittaa MSD:llä 5.1.2015.​​
   ​
MSD:n järjestötuki vuoden 2013 viimeisellä vuosineljänneksellä (31.1.2014)
MSD:n järjestötuki ajalla 1.10.–31.12.2013
 ​
MSD:n järjestötuki vuoden 2013 kolmannella vuosineljänneksellä (21.11.2013)
MSD:n järjestötuki ajalla 1.7.–30.9.2013
 
 MSD:n järjestötuki vuoden 2013 toisella vuosineljänneksellä (04.09.2013)
MSD:n järjestötuki ajalla 1.4.–30.6.2013
MSD:n järjestötuki vuoden 2013 ensimmäisellä vuosineljänneksellä (15.5.2013)
Meillä MSD:llä avoimuus on tärkeä osa toimintaamme. Haluamme kertoa monipuolisesti työstämme ja uskomme myös sidosryhmiemme arvostavan..
MSD:n järjestötuki (4.3.2013)
Meillä MSD:llä avoimuus on tärkeä osa toimintaamme. Haluamme kertoa monipuolisesti työstämme ja uskomme myös sidosryhmiemme arvostavan tätä. Tämän vuoksi MSD julkistaa internetsivuillaan erilaisille järjestöille myöntämänsä tuet ja lahjoitukset. T...