YHTEISTYÖTÄ TERVEYDEN EDISTÄMISEKSI

 

​Yhteistyö terveydenhuollon ammattilaisten kanssa

Taloudellisten suhteiden julkistaminen

Lääketeollisuuden ja terveydenhuollon ammattilaisten keskinäinen yhteistyö on välttämätöntä terveydenhoidon kehittymiselle ja lääketieteellisten innovaatioiden syntymiselle. Samalla kuitenkin on varmistettava, että yhteistyö nauttii yleistä luottamusta. Lääketeollisuus ry:n jäsenyritylkset, mukaan lukien MSD, ovat sitoutuneet julkistamaan taloudelliset tiedot, jotka koskevat terveydenhuollon ammattilaisten kanssa tehtävää yhteistyötä. ​ 

Taloudellisten tietojen julkistaminen tuo teollisuuden ja terveydenhuollon ammattilaisten välisen yhteistyön ja sen myötä maksetut etuudet läpinäkyväksi. Julkistaminen on Euroopan laajuinen lääketeollisuuden toimintamalli, joka velvoittaa kaikkia Euroopan lääketeollisuusliittojen kattojärjestön EFPIA:n jäseniä - Suomessa Lääketeollisuus ry:n jäseniä, joihin MSD kuuluu. 

Julkistaminen koskee terveydenhuollon organisaatioita sekä yksittäisiä ammattilaisia ja kattaa esim. rekisteröinti-, matka- ja majoituskustannukset sekä asiantuntija- ja konsultaatiopalkkiot. Julkistettavia tietoja ovat vastaanottajan nimi, työpaikka sekä etuuden arvo ja muoto. 

Taloudellisten suhteiden julkistamiseen liittyvät dokumentit löytyvät tältä sivulla.

Yksittäisten henkilöiden tiedot julkistetaan vain, mikäli henkilö on antanut tähän suostumuksensa. Tiedot, joiden julkaisemiseen ei ole saatu lupaa henkilötasolla, julkaistaan koontitietona. Kaikki tutkimukseen- ja tuotekehitykseen liittyvät, julkistamisen alaiset kulut julkaistaan yhtenä koontitietona. 

Lisätietoja MSD:n yhteistyöstä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa sekä siihen liittyvästä tietojen julkistamisesta medialle antavat toimitusjohtaja Patricia Drake, p. 040 130 6060, yhteiskuntasuhdejohtaja Petri Lehto, p. 050 387 8068 ja lääketieteellinen johtaja Michael Pasternack, p. 040 184 7545. 


Julkistamisen dokumentit, vuoden 2019 tiedot

Julkistusraportti, MSD Finland Oy

Julkistamisessa käytettyjä menetelmiä kuvaava muistio, MSD Finland Oy 2015-2019


Julkistamisen dokumentit, vuoden 2018 tiedot

Julkistusraportti, MSD Finland Oy


Julkistamisen dokumentit, vuoden 2017 tiedot

Julkistusraportti, MSD Finland Oy

Etuuksien julkistamisen tarkoituksena on niiden terveydenhuollon ammattilaisten tai organisaatioiden saamien etuuksien raportointi, joiden kanssa MSD tekee yhteistyötä. Julkistamista ohjaavat Lääketeollisuus ry:n säännökset ja ohjeet. Henkilöt, joiden tiedot on julkistettu yksilöllisesti, ovat antaneet tähän suostumuksensa. Suostumus on annettu, jotta MSD voi täyttää julkistukseen liittyvät vaatimukset.

Tämä julkistus ei anna www-sivujemme käyttäjälle yleistä lupaa muokata ja prosessoida terveydenhuollon ammattilaisten dataa edelleen. Jotta lukija ymmärtäisi näillä sivuilla julkistetun raportin, pyydämme lukijaa tutustumaan menettelytapoja koskevaan muistioon, joka selventää raportoitujen arvojen sisältöä ja merkitystä. ​ 


Mitä lääkeyrityksen ja terveydenhuollon ammattilaisten välinen yhteistyö tarkoittaa?

Lääkeyritysten ja terveydenhuollon ammattilaisten välinen yhteistyö on tärkeää esimerkiksi uusien lääkeinnovaatioiden kehittämisessä ja terveydenhuollon tarpeiden kartoittamisessa. Lääkeyrityksissä on kattavin tieto lääkevalmisteista, joten sen jakaminen yhdessä uusimman tutkimustiedon välittämisen kanssa on tärkeä osa yhteistyötä.

Lääkeyritysten ja terveydenhuollon ammattilaisten tekevät yhteistyötä esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla: 

• Kliinisten tutkimusten suunnittelu ja toteutus, tulevaisuuden tutkimustarpeiden määritys 
• Kliinisen hoitotyön parhaiden käytäntöjen jakaminen 
• Lääketieteellinen koulutus 
• Asiantuntijakonsultointi

Jotta lääkeinnovaatiot pääsevät hyödyttämään suomalaisia potilaita, pitää ne ja niiden mahdollisuudet tehdä tutuiksi suomalaisille terveydenhuollon ammattilaisille. Se tarkoittaa monipuolista koulutusta ja kokemusten vaihtamista. Tämä kaikki on potilaiden parhaaksi. 

LISÄTIETOJA TALOUDELLISTEN SUHTEIDEN JULKISTAMISESTA