VASTUUMME

 

Me uskomme, että vastuullinen ja eettinen toiminta on myös liiketaloudellisesti järkevää.

Katsomme, että meillä on vastuu asiakkaistamme, yhteistyökumppaneistamme ja työntekijöistämme. Tämän lisäksi pyrimme kantamaan vastuuta myös ympäristöstä ja niistä yhteisöistä, joiden osana toimimme.

MSD:n maailmanlaajuisena pyrkimyksenä on vähentää yhtiön energian kulutusta ja hiilidioksidipäästöjä sekä tukea yhteisöjä ja parantaa lääkehoidon, rokotteiden ja laadukkaan terveydenhuollon saatavuutta ympäri maailman.

Tavoitteenamme on pysyä mukana globaalin liiketoiminnan kehityksessä: haluamme olla kilpailukykyinen, eettinen ja innovatiivinen yritys, joka näkee vastuullisen yrityskansalaisuuden hyvän liiketoiminnan edellytyksenä. Osana tämän tavoitteen savuttamista MSD tekee tiivistä yhteistyötä suomalaisten vastuullisen yritystoiminnan yhteistyöverkostojen kanssa.

Yhteistyö terveydenhuollon ammattilaisten kanssa

Lääketeollisuuden ja terveydenhuollon ammattilaisten keskinäinen yhteistyö on välttämätöntä terveydenhoidon kehittymiselle ja lääketieteellisten innovaatioiden syntymiselle. Samalla kuitenkin on varmistettava, että yhteistyö nauttii yleistä luottamusta. Lääketeollisuus ry:n jäsenyritylkset, mukaan lukien MSD, ovat sitoutuneet julkistamaan taloudelliset tiedot, jotka koskevat terveydenhuollon ammattilaisten kanssa tehtävää yhteistyötä.

▸ Taloudellisten suhteiden julkistaminen ja julkistamisen asiakirjat