Käyttöehdot

Tätä verkkosivustoa ylläpitää joko MSD Finland Oy tai Intervet Oy, Keilaranta 3, 02151 Espoo (jäljempänä ”Yhtiö”), jotka ovat Yhdysvaltain New Jerseyn Kenilworthissa toimivan Merck & Co., Inc.:n tytäryhtiöitä. Verkkosivusto on tarkoitettu vain Suomessa asuvien henkilöiden käyttöön. MSD ei anna mitään takeita tällä sivustolla julkaistujen materiaalien soveltuvuudesta käyttöön Suomen ulkopuolella, vaan olet itse vastuussa oman lainkäyttöalueesi lakien noudattamisesta.

Käyttämällä tätä sivustoa sitoudut noudattamaan tällä sivulla ilmoitettuja käyttöehtoja (”Käyttöehdot”). Pääset tälle sivulle milloin tahansa painamalla tämän sivuston jokaisen sivun alareunassa olevaa Käyttöehdot-linkkiä.


Human Health

Mitään tällä sivustolla mainittua ei tule tulkita neuvoksi tai suositukseksi tehdä mitään päätöstä tai toimea, joka liittyy omaan terveyteesi tai muiden terveyteen. Jos olet potilas, sinun tulee pyytää omalta lääkäriltäsi tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta neuvoa, jos sinulla on kysyttävää omasta terveydestäsi tai olet tekemässä hoitopäätöstä. Jos olet lääkäri tai muu terveydenhuollon ammattilainen, älä anna tämän sivuston sisällön korvata omaa lääketieteellistä harkintakykyäsi, jota sinun tulee käyttää arvioidessasi tällä sivustolla olevia tietoja. 


Animal Health

Mitään tällä sivustolla mainittua ei tule tulkita neuvoksi tai suositukseksi tehdä mitään päätöstä tai toimea, joka liittyy eläimesi terveyteen tai muiden eläinten terveyteen. Sinun tulee pyytää eläinlääkäriltä tai muulta eläinlääketieteen ammattilaiselta neuvoa, jos sinulla on kysyttävää oman eläimesi terveydestä tai olet tekemässä hoitopäätöstä. Jos olet eläinlääkäri tai muu eläinlääketieteen ammattilainen, älä anna tämän sivuston sisällön korvata omaa lääketieteellistä harkintakykyäsi, jota sinun tulee käyttää arvioidessasi tällä sivustolla olevia tietoja. 


Yleiset käyttöehdot

Vaikka Yhtiö onkin pyrkinyt kohtuullisin toimin varmistamaan, että tällä sivustolla julkaistut tiedot ovat täsmällisiä, kattavia ja ajankohtaisia, Yhtiö ei takaa millään tavalla kyseisten tietojen täsmällisyyttä, kattavuutta tai ajankohtaisuutta. Yhtiö ei myöskään ole vastuussa minkäänlaisista vahingoista, riippumatta niiden väitetystä syystä tai vastuun teoriasta. Tämä koskee muun muassa henkilövahinkoihin ja menetettyihin tuottoihin liittyviä vahingonkorvauksia. 

Tällä verkkosivustolla Yhtiö ja sen konserniyhtiöt voivat kerätä sinua koskevia henkilötietoja joko rekisteröitymisprosessin yhteydessä tai muulla tavalla. Yhtiön tietosuojakäytännössä kerrotaan tarkemmin siitä, miten suojaamme henkilötietojasi Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukaisesti. Jos annat Yhtiölle henkilötietojasi tämän sivuston kautta, olet vastuussa niiden täsmällisyydestä. 

Tämä sivusto saattaa sisältää kolmansien osapuolten tuottamia tietoja tai linkkejä muille verkkosivustoille. Sivuston eri osissa ilmoitetaan tällaisista tiedoista tai linkeistä. Yhtiö ei hallitse kolmansien osapuolten tuottamia tietoja tai muiden linkittämiemme sivustojen sisältöä eikä ole niistä vastuussa. 

Sinun tulee olettaa, että kaikki sivustolla olevat tavaramerkit, logot, mallit, sloganit ja ulkoasut ovat Yhtiön tai sen konserniyhtiöiden omaisuutta tai lisensoituja riippumatta siitä, onko niissä käytetty suurta fonttia, kursivointia tai tavaramerkin symbolia. Tämä sivusto saattaa myös sisältää viittauksia patentteihin tai omistusoikeuden suojaamiin tietoihin, teknologioihin, tuotteisiin, prosesseihin tai muihin Yhtiölle ja/tai muille osapuolille kuuluviin omistusoikeuksiin. Sinulle ei myönnetä minkäänlaista lisenssiä tai oikeutta tällaisiin tavaramerkkeihin, patentteihin, liikesalaisuuksiin, teknologioihin, tuotteisiin, prosesseihin tai muihin Yhtiön ja/tai muiden osapuolten omistusoikeuksiin. 

Sinulla ei ole oikeutta jakaa, muokata, lähettää, uudelleenkäyttää, uudelleenjulkaista tai käyttää sivuston sisältöä, johon lasketaan tekstit, kuvat, äänet ja videot, julkisiin tai kaupallisiin tarkoituksiin ilman Yhtiön kirjallista lupaa. Sinun tulee olettaa, että kaikki tällä sivustolla näkemäsi tai lukemasi on tekijänoikeuden suojaamaa materiaalia, ellei muuta ole ilmoitettu, ja että sitä ei saa käyttää muutoin kuin Käyttöehdoissa tai sivustolla olevassa tekstissä ilmoitetulla tavalla ilman Yhtiön kirjallista lupaa. Yhtiö ei anna mitään takeita siitä, että päätöksesi käyttää sivustolla olevia materiaaleja ei loukkaa kolmansien osapuolten, joihin Yhtiöllä ei ole omistussuhdetta tai muita sidoksia, oikeuksia. 

Yhtiö pidättää oikeuden lakkauttaa sivustolle luomasi tilin tilapäisesti tai pysyvästi, jos rikot näitä Käyttöehtoja. 

Mahdolliset sinun ja Yhtiön väliset näitä Käyttöehtoja tai tämän sivuston käyttöäsi koskevat erimielisyydet ratkaistaan osapuolten välisin neuvotteluin. Jos nämä pyrkimykset osoittautuvat tuloksettomiksi, kaikki kiistat, vaatimukset tai erimielisyydet ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Espoossa. Tällöin sovelletaan Suomen lainsäädäntöä. 

Yhtiö pidättää oikeuden muuttaa Käyttöehtoja tarpeen mukaan ja antaa muutoksista tällä sivulla ilmoituksen, jossa mainitaan myös muutoksen voimaantuloaika. 

Päivitetty viimeksi 22.5.2018.