Hero Image

Historiamme

”Emme saa koskaan unohtaa, että lääketieteen tehtävä on palvella ihmisiä. Liikevoitto ei ole ensisijainen tavoite.” 

George Merck

Jo 130 vuoden ajan olemme uskoneet siihen, että laadukkailla lääkkeillä ja rokotteilla voidaan muuttaa maailmaa.

Jatkamme tänäkin päivänä lääkkeiden ja rokotteiden kehittämistä. Suunnittelemme liiketoimintaamme pitkäjänteisesti: vuosineljänneksen sijaan jopa neljännesvuosisadaksi. 

1891

Yrityksen perustaminen 
Merck & Co., Inc. (Rahway, New Jersey, USA) perustettiin 1. tammikuuta 1891. 23-vuotiaan George Merckin Yhdysvalloissa perustaman yrityksen tavoitteena oli hienokemikaalien jakelu New Yorkissa ja lähialueilla. Merck & Co., Inc. (Rahway, New Jersey, USA) tunnetaan nykyisinkin tällä nimellä Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Muualla maailmalla yhtiö tunnetaan nimellä MSD. 

1899

Ensimmäisen manuaalin julkaiseminen
Yrityksemme julkaisi ensimmäisen Merck Manual -nimisen hakuteoksen Yhdysvalloissa vuonna 1899. Teos tunnetaan nykyään nimellä MSD Manual muualla paitsi Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Ensimmäisessä manuaalissa esiteltyjä hoitomuotoja olivat esimerkiksi kuppaus akuutin keuhkoputkentulehduksen hoidossa, arsenikki impotenssin hoidossa ja mantelileipä diabeteksen hoidossa. Manuaalista on ajan myötä tullut yksi Yhdysvaltain yleisimmin käytetyistä lääketieteellisistä hakuteoksista. 

1925

George W. Merck yrityksen johtajaksi 
George Merckin poika George W. Merck aloitti uransa yrityksen pakkaus- ja kuljetusosastolla vuonna 1914. Hänet perehdytettiin myös yrityksen muihin liiketoiminta-alueisiin. George W. Merck oli yrityksen johdossa, kun se fuusioitui vuonna 1927 Powers-Weightman-Rosengarten Co. -yhtiön kanssa. Uusi johtaja pyrki vahvistamaan erityisesti tutkimustoiminnan asemaa yrityksessä, ja fuusioitunut yritys saavuttikin mainetta innovaatioiden kehittäjänä. 

1933

Ensimmäisen tutkimuslaboratorion perustaminen 
Merck Research Laboratory (MRL)-tutkimuslaboratorio perustettiin New Jerseyn osavaltion Rahwayssa. Laboratorion perustaminen oli yrityksemme ensimmäinen askel farmakologisen tutkimuksen sektorilla, ja siihen kuului kolme erillistä tutkimusaluetta: perustutkimus, terapeuttinen tutkimus ja soveltava tutkimus. 

1936

Synteettisen B1-vitamiinin kehittäminen 
Yrityksemme kehitti ensimmäisenä synteettisen B₁-vitamiinin, ja tulokset julkaistiin Journal of the American Chemical Society -lehdessä. Vitamiinin massatuotanto käynnistyi, ja sen ansiosta B₁-vitamiinin puutostauti beriberi väheni merkittävästi muutaman vuoden kuluessa. Seuraavina vuosina yrityksemme keskittyi vitamiinien eristämiseen ja syntetisoimiseen ja pyrki tuomaan vitamiinit entistä laajemmin markkinoille. 

1940-luku

Läpimurtoantibiootin aikakausi: streptomysiinin löytäminen ja tuominen markkinoille
Tuberkuloosi oli pitkään yksi yleisimmistä kuolinsyistä Yhdysvalloissa. Vuonna 1943 tohtori Selman Waksman ja Albert Schatz löysivät ensimmäisen tehokkaan hoitokeinon: streptomysiinin. Yrityksemme oli tukenut tohtori Waksmanin tutkimuslaboratoriota ja omisti antibiootin patenttioikeudet. Kun antibiootin merkittävät terveyshyödyt tulivat yleiseen tietoisuuteen, yrityksemme luopui patentistaan varmistaakseen, että mahdollisimman moni potilas saisi lääkettä.
 

Vuoteen 1950 mennessä tuberkuloosikuolemat vähenivät Yhdysvalloissa lähes 50 prosentilla. 

1948

Laajeneminen eläinlääkesektorille: sulfakvinoksaliinin tuominen markkinoille
Useita vuosia kestäneiden laajojen testien jälkeen toimme markkinoille sulfakvinoksaliinin. Valmistetta käytetään ehkäisemään kokkidioosia eli loisen aiheuttamaa siipikarjasairautta. Samalla yrityksemme toiminta laajeni kokonaan uudelle sektorille: eläinlääkemarkkinoille. 

1950

Synteettisesti valmistetun kaupallisen kortisonin kehittäminen
Rahwayn laboratoriossa tutkijana toiminut tohtori Lewis Sarett kehitti kortisonivalmisteen. Lääkettä käytettiin nivelreuman, reumakuumeen ja muiden niihin liittyvien kroonisten sairauksien hoitoon. Tätä ennen nämä sairaudet olivat johtaneet usein kuolemaan eikä niihin ollut tehokasta hoitokeinoa.

1950

Lääketieteen tehtävä on palvella ihmisiä 

Yrityksen kannalta ratkaisevan tärkeä hetki koettiin, kun George W. Merck piti puheen Richmondin kaupungin Medical College of Virginia -oppilaitoksessa. Kuuluisaksi tulleessa lausahduksessaan hän kiteytti, mikä on avain lääketieteen ja lääkealan menestykseen: 

”Pyrimme aina muistamaan, että lääketiede on olemassa potilaita varten. Emme saa koskaan unohtaa, että lääketieteen tehtävä on palvella ihmisiä. Liikevoitto ei ole ensisijainen tavoite. Jos muistamme pitää potilaat etusijalla, voittoakin seuraa.” 

Tätä periaatetta yrityksemme ja työntekijämme vaalivat tänäkin päivänä. 

1953

Fuusio Sharp & Dohme -yhtiön kanssa 
Fuusion seurauksena syntyi Merck Sharp & Dohme (MSD), jonka pääkonttori sijaitsi Rahwayssa, New Jerseyn osavaltiossa. Merck toi uuteen fuusioituneeseen yhtiöön laajaa kemian alan tutkimusosaamista ja tuotantotilat, Sharp & Dohme puolestaan vahvaa farmaseuttista ja markkinointialan kokemusta sekä kansainvälisyyttä. Myös Pennsylvanian osavaltion West Pointissa sijaitseva Sharp & Dohmen tehdas sisältyi fuusioon. 

1957

Säätiön perustaminen 
MSD perusti yhtiön oman säätiön, voittoa tavoittelemattoman hyväntekeväisyysorganisaation, ja lahjoitti siihen alkupääomaksi 500 000 dollaria. Tähän päivään mennessä säätiö on tukenut voittoa tavoittelemattomia yhteisöjä sadoilla miljoonilla dollareilla. 

1958

Korkean verenpaineen hoitoon tarkoitetun valmisteen tuominen markkinoille
Klooritiatsidi-valmisteen tuominen markkinoille teki MSD:stä yhden johtavista yrityksistä sydän- ja verisuonitautien hoidossa. Valmisteen markkinoille tuomisesta asti MSD on toiminut edelläkävijänä ja kehittänyt uusia lääkkeitä korkean verenpaineen ja sydänsairauksien hoitoon. Havainnollistaakseen lääkkeen vaikutustapaa lääkäreille, MSD käytti apuna läpinäkyvää muovinukkea, jossa sydän, keuhkot, munuaiset, virtsanjohtimet ja virtsarakko olivat näkyvissä. 

1970-luku

Eläinten trikinoosilääkkeen kehittäminen 

Raa’an tai riittämättömästi kypsennetyn lihan syömisestä aiheutuva trikinoosi voi aiheuttaa ihmisillä korkeaa kuumetta, lihaskipua, turvotusta ja muita vakavia oireita. Vuonna 1961 tohtori William Campbellin johtama tutkimusryhmä löysi tiabendatsolin. Kyseessä oli lääkevalmiste, jolla onnistuttiin tappamaan lampaissa, vuohissa, nautakarjassa ja sioissa loisivat trikinella-sukkulamadot. Kun pohjoisen napapiirin poropopulaatioiden havaittiin kärsivän vakavista loisinfektioista, MSD:n tutkijat matkustivat hoitamaan niitä loishäätöön tarkoitetulla valmisteella. 

Lääkehoito auttoi suojelemaan poroja, mutta samalla myös poroista elinkeinonaan riippuvaista paikallista väestöä. 

1971

MPR-rokote 
MSD toi markkinoille MPR-kolmoisrokotteen eli tuhkarokko-, sikotauti- ja vihurirokkorokotteen, jonka kehittivät tohtorit Maurice Hilleman ja Eugene B. Buynak. 

1977

MSD:n pneumokokkirokotteelle myyntilupa 
MSD:n pneumokokkirokote (polyvalentti pneumokokkirokote) sai myyntiluvan. Rokotteen tutkimuksesta ja kehityksestä vastasi tohtori Maurice Hillemanin johtama tutkimusryhmä. 

1985

Statiinivalmisteen tuominen markkinoille
Toimme markkinoille lovastatiinin, joka oli FDA:n hyväksymä statiiniryhmään kuuluva lääke. Valmisteen taustalla oli vuosikymmeniä jatkunut maailmanlaajuinen tutkimustyö, johon myös MSD:n tutkijat osallistuivat. 

1986

Hepatiitti B -rokotteelle FDA:n myöntämä myyntilupa 
Rekombinanttitekniikkaan perustuva hepatiitti B -rokotteemme sai FDA:n myöntämän myyntiluvan Yhdysvalloissa. Vuonna 1989 otimme rokotetekniikkamme käyttöön Kiinassa. Hepatiitti B oli Kiinan suurin kansanterveysongelma, sillä taudin kantajia arvioitiin olevan maassa noin 100 miljoonaa. 

1987

Statiinivalmisteen tuominen markkinoille 
Toimme markkinoille lovastatiinin, joka oli FDA:n hyväksymä statiiniryhmään kuuluva lääke. Valmisteen taustalla oli vuosikymmeniä jatkunut maailmanlaajuinen tutkimustyö, johon myös MSD:n tutkijat osallistuivat.

1987

Sitoutuminen lahjoitusohjelmaan jokisokeuden poistamiseksi maailmasta 
Vuonna 1987 toimitusjohtajamme Roy Vagelos ilmoitti julkisesti, että MSD sitoutuu lahjoittamaan jokisokeuteen auttavaa valmistetta niin paljon ja niin pitkäksi ajaksi kuin on tarvetta jokisokeuden poistamiseksi maailmasta. Yrityksemme johto totesi, että tavoitteeseen pääsemiseksi tarvittiin organisaatiorajat ylittävää yhteistyötä ja eri alojen erityisosaamista. Tuloksena oli uraauurtava lahjoitusohjelma, joka perustui sekä julkisen että yksityisen sektorin yhteistyöhön. Tämä ohjelma on toiminut esimerkkinä myös muiden lääkelahjoitusohjelmien kehittämiselle. 

1996

HIV:n hoitoon tarkoitetulle valmisteelle FDA:n myöntämä myyntilupa 
HIV:n hoitoon tarkoitettu indinaviirisulfaatti sai FDA:n myöntämän myyntiluvan Yhdysvalloissa 42 päivän arviointijakson jälkeen. Ennen myyntiluvan myöntämistä MSD päätti vuonna 1995 yhteistyössä FDA:n, potilaiden ja HIV-potilaiden eturyhmien kanssa perustaa ohjelman, jonka kautta lääkettä tarjottiin maksutta valikoiduille potilaille ennen kuin se tuli kaupallisesti saataville. 

1998

Astman hoitoon tarkoitetulle valmisteelle FDA:n myöntämä myyntilupa
Montelukastinatrium-valmiste sai FDA:n myöntämän myyntiluvan astman hoitoon Yhdysvalloissa. Valmiste syntyi lähes 20 vuoden tutkimustyön tuloksena. Tutkimusta tehtiin Kanadassa Kirklandin tuotekehityskeskuksessa, ja sen painopisteenä oli kokonaan uusi astmalääkeryhmä, leukotrieenin estäjät.

2006

Sitagliptiini-valmisteelle FDA:n myöntämä myyntilupa
FDA myönsi myyntiluvan sitagliptiini-valmisteelle Yhdysvalloissa, joka on tyypin 2 diabeteksen hoitoon tarkoitettu DPP-4-estäjä.

2006

HPV-rokotteelle FDA:n myöntämä myyntilupa
FDA myönsi myyntiluvan papilloomavirusrokotteelle Yhdysvalloissa. Rokote on tarkoitettu tiettyjen ihmisen papilloomavirustyyppien aiheuttaman kohdunkaulan syövän ehkäisemiseen.
Vuonna 2007 MSD sitoutui lahjoittamaan kolme miljoonaa annosta rokotetta viiden vuoden ajan tukeakseen maailman köyhimpien maiden rokotusohjelmia.

2009

Fuusio Schering-Plough -yhtiön kanssa
MSD ja Schering-Plough fuusioituivat ja yhdistivät toimintansa. Fuusioituneesta yhtiöstä tuli Yhdysvaltain toiseksi suurin lääketeollisuusyritys liikevaihdon perusteella mitattuna.

2011

Maailmanlaajuisen MSD for Mothers -hankkeen käynnistäminen
Vuonna 2010 maailmassa kuoli yksi nainen kahden minuutin välein synnytyksen ja raskauden aikaisiin komplikaatioihin. Monet näistä kuolemista olisivat olleet estettävissä. Tästä syystä käynnistimme yhteistyökumppaniemme kanssa maailmanlaajuisen MSD for Mothers -hankkeen. Sen tavoitteena on parantaa naisten terveyttä ja hyvinvointia ennen raskautta ja synnytystä, niiden aikana ja niiden jälkeen. Vuoteen 2019 mennessä yli yhdeksän miljoonaa naista 48 maassa oli saanut apua hankkeesta.

2014

Pembrolitsumabi-valmisteelle myyntilupa nopeutetussa käsittelyssä
FDA myönsi myyntiluvan Yhdysvalloissa pembrolitsumabi-valmisteelle, joka on PD-1:n (ohjelmoidun solukuoleman reseptoriin 1 vaikuttava) vasta-ainehoito.

2019

Ebola-rokotteelle FDA:n myöntämä myyntilupa
Guineasta Kongon demokraattiseen tasavaltaan ulottunut ebolavirusepidemia oli laajempi ja haastavampi kuin kertaakaan aiemmin viruksen historian aikana. Ebolavirusta oli tavattu ensimmäisen kerran vuonna 1976. Koska epidemiatilanne pysyi maailmanlaajuisesti haastavana, MSD:n tutkijat ja useiden eri alojen yhteistyökumppanit jatkoivat yhdessä taistelua tätä vakavaa, hengenvaarallista sairautta vastaan.
MSD:n rokote sai FDA:n myöntämän myyntiluvan Yhdysvalloissa Zaire-ebolaviruksen aiheuttaman taudin ehkäisemiseen 18 vuotta täyttäneille aikuisille.


FI-NON-00403