Hero Image
Hero Image

Monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja osallisuus

Monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja osallisuus (Diversity, Equity & Inclusion, DE&I) eivät ole meille vain sanoja. Ne määrittävät jokapäiväistä toimintaamme ja mahdollistavat sen, että voimme saavuttaa tavoitteemme: suojella ja parantaa elämää kaikkialla maailmassa. Olemme sitoutuneet luomaan monimuotoisen, osallistavan ja psykologisesti turvallisen työympäristön, jossa jokainen työntekijä voi tuntea olevansa arvostettu omana itsenään. Parhaat innovaatiot syntyvät rohkaisevassa ja ennakkoluulottomassa ilmapiirissä, jossa eri taustoista tulevat ihmiset tuntevat osallisuutta ja arvostusta.

MSD:n Pohjoismaiden ja Baltian yhtiöiden muodostamassa klusterissa toimii Diversity, Equity & Inclusion Ambassadors -tiimi, jonka muodostavat erilaisia taustoja ja työtehtäviä edustavat työntekijämme Suomesta ja muista Pohjoismaista sekä Baltiasta. Aktiivinen DE&I-tiimi tukee yrityksemme johtoa ja kaikkia työntekijöitä monimuotoisuuteen ja osallisuuteen liittyvissä asioissa.

Lue lisää yhdenvertaisuudesta

DE&I auttaa meitä tavoitteidemme saavuttamisessa

Työntekijämme kertovat, mitä monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja osallisuus merkitsevät heille ja miksi ne ovat MSD:lle tärkeitä.

Katso videot ja lue artikkelit alta.

DE&I is in our DNA
Nopeasti muuttuvassa maailmassa psykologinen turvallisuus on tärkeää

Jotta pystymme vastaamaan aikamme haasteisiin, meidän täytyy rohkeasti tuoda asioita mukaan keskusteluun.

Katso video ja tutustu Jannikan ajatuksiin.

DE&I is in our DNA
Psychological safety is essential in creating a trusting environment

Working with different people means working with diverse opinions, experiences, and knowledge.

Watch the video and find out what Alix has to say.

DE&I is in our DNA
Psychological safety is essential in creating a trusting environment

Working with different people means working with diverse opinions, experiences, and knowledge.

DE&I is in our DNA
Psykologinen turvallisuus luodaan jokapäiväisessä kanssakäymisessä

Yritän luoda ilmapiiriä, joissa virheiden tai oman osaamattomuuden myöntämistä ei tarvitse hävetä.

DE&I is in our DNA
Mitä avoimempi työyhteisö, sitä monimuotoisemmat näkökulmat

Meillä on monella tapaa rikas työympäristö, joka mahdollistaa erilaisten näkökulmien syntymisen ja muovautumisen.

DE&I is in our DNA
Investointi ihmisiin edistää ajattelun monimuotoisuutta

Työyhteisössämme koen ajattelun ja näkökulmien monimuotoisuutta ennen kaikkea iän ja eri kansalaisuuksien myötä.

DE&I is in our DNA
Näkökulmien monimuotoisuudesta on etua työssämme

MSD:llä jokainen tiimiläinen saa olla oma itsensä ja tuoda omat näkemyksensä esiin.

FI-NON-01155 02/2024