Hero Image

Taloudelliset suhteet

Lääketeollisuuden ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteistyö on välttämätöntä terveydenhoidon kehittymiselle ja lääketieteellisten innovaatioiden syntymiselle.

Mitä lääkeyrityksen ja terveydenhuollon ammattilaisten välinen yhteistyö tarkoittaa?

Lääkeyritysten ja terveydenhuollon ammattilaisten välinen yhteistyö on tärkeää esimerkiksi uusien lääkeinnovaatioiden kehittämisessä ja terveydenhuollon tarpeiden kartoittamisessa. Lääkeyrityksissä on kattavin tieto lääkevalmisteista. Sen jakaminen yhdessä uusimman tutkimustiedon välittämisen kanssa on tärkeä osa yhteistyötä.

Lääkeyritysten ja terveydenhuollon ammattilaisten tekevät yhteistyötä esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla:

  • kliinisten tutkimusten suunnittelu ja toteutus, tulevaisuuden tutkimustarpeiden määritys
  • kliinisen hoitotyön parhaiden käytäntöjen jakaminen
  • lääketieteellinen koulutus
  • asiantuntijakonsultointi.

Jotta lääkeinnovaatiot hyödyttävät suomalaisia potilaita, pitää lääkeinnovaatioiden mahdollisuudet tehdä tutuiksi suomalaisille terveydenhuollon ammattilaisille. Tämä tarkoittaa monipuolista koulutusta ja kokemusten vaihtamista.

Lisätietoja MSD:n yhteistyöstä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa sekä siihen liittyvästä tietojen julkistamisesta medialle antavat:

viestintäpäällikkö Taija Reijonen, p. 050 367 5863

lääketieteellinen johtaja Michael Pasternack, p. 040 184 7545.


Taloudellisten suhteiden julkistaminen

Lääketeollisuuden ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteistyö on välttämätöntä terveydenhoidon kehittymiselle ja lääketieteellisten innovaatioiden syntymiselle. On tärkeää, että tämä yhteistyö on läpinäkyvää. Lääketeollisuus ry:n jäsenyritykset, mukaan lukien MSD, ovat sitoutuneet noudattamaan Lääketeollisuus ry:n Eettisiä ohjeita. Ohjeiden mukaan Lääketeollisuus ry:n jäsenyritykset sitoutuvat dokumentoimaan ja julkistamaan taloudelliset tiedot, jotka koskevat terveydenhuollon ammattilaisten kanssa tehtävää yhteistyötä.

Taloudellisten tietojen julkistaminen tuo teollisuuden ja terveydenhuollon ammattilaisten välisen yhteistyön ja sen myötä maksetut etuudet läpinäkyväksi. Julkistaminen on Euroopan-laajuinen lääketeollisuuden toimintamalli, joka velvoittaa kaikkia Euroopan lääketeollisuusliittojen kattojärjestön EFPIA:n jäseniä - Suomessa Lääketeollisuus ry:n jäseniä, joihin MSD kuuluu.

Julkistaminen koskee terveydenhuollon organisaatioita sekä yksittäisiä ammattilaisia ja kattaa esimerkiksi rekisteröinti-, matka- ja majoituskustannukset sekä asiantuntija- ja konsultaatiopalkkiot. Julkistettavia tietoja ovat vastaanottajan nimi, työpaikka sekä etuuden arvo ja muoto.

Yksittäisten henkilöiden tiedot julkistetaan vain, mikäli henkilö on antanut tähän suostumuksensa. Tiedot, joiden julkaisemiseen ei ole saatu lupaa henkilötasolla, julkaistaan koontitietona. Kaikki tutkimukseen ja tuotekehitykseen liittyvät, julkistamisen alaiset kulut julkaistaan yhtenä koontitietona.

Tämä julkistus ei anna internetsivujemme käyttäjälle yleistä lupaa muokata ja prosessoida terveydenhuollon ammattilaisten dataa. Jotta lukija ymmärtäisi näillä sivuilla julkistetun raportin, pyydämme lukijaa tutustumaan menettelytapoja koskevaan muistioon, joka selventää raportoitujen arvojen sisältöä ja merkitystä.

Julkistamisen dokumentit, vuoden 2021 tiedot

Julkistamisen dokumentit, vuoden 2020 tiedot


FI-NON-01153 02/2024