Hero Image

Taloudelliset suhteet

Lääketeollisuuden ja terveydenhuollon ammattilaisten keskinäinen yhteistyö on välttämätöntä terveydenhoidon kehittymiselle ja lääketieteellisten innovaatioiden syntymiselle.

Mitä lääkeyrityksen ja terveydenhuollon ammattilaisten välinen yhteistyö tarkoittaa?

Lääkeyritysten ja terveydenhuollon ammattilaisten välinen yhteistyö on tärkeää esimerkiksi uusien lääkeinnovaatioiden kehittämisessä ja terveydenhuollon tarpeiden kartoittamisessa. Lääkeyrityksissä on kattavin tieto lääkevalmisteista, joten sen jakaminen yhdessä uusimman tutkimustiedon välittämisen kanssa on tärkeä osa yhteistyötä.

Lääkeyritysten ja terveydenhuollon ammattilaisten tekevät yhteistyötä esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla:

  • Kliinisten tutkimusten suunnittelu ja toteutus, tulevaisuuden tutkimustarpeiden määritys
  • Kliinisen hoitotyön parhaiden käytäntöjen jakaminen
  • Lääketieteellinen koulutus
  • Asiantuntijakonsultointi

Jotta lääkeinnovaatiot hyödyttävät suomalaisia potilaita, pitää lääkeinnovaatioiden mahdollisuudet tehdä tutuiksi suomalaisille terveydenhuollon ammattilaisille. Tämä tarkoittaa monipuolista koulutusta ja kokemusten vaihtamista.

Lisätietoja MSD:n yhteistyöstä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa sekä siihen liittyvästä tietojen julkistamisesta medialle antavat:

  • viestintäpäällikkö Taija Reijonen, p. 050 367 5863
  • lääketieteellinen johtaja Michael Pasternack, p. 040 184 7545

Taloudellisten suhteiden julkistaminen

Lääketeollisuuden ja terveydenhuollon ammattilaisten keskinäinen yhteistyö on välttämätöntä terveydenhoidon kehittymiselle ja lääketieteellisten innovaatioiden syntymiselle. Samalla kuitenkin on varmistettava, että yhteistyö nauttii yleistä luottamusta. Lääketeollisuus ry:n jäsenyritykset, mukaan lukien MSD, ovat sitoutuneet julkistamaan taloudelliset tiedot, jotka koskevat terveydenhuollon ammattilaisten kanssa tehtävää yhteistyötä.

Taloudellisten tietojen julkistaminen tuo teollisuuden ja terveydenhuollon ammattilaisten välisen yhteistyön ja sen myötä maksetut etuudet läpinäkyväksi. Julkistaminen on Euroopan laajuinen lääketeollisuuden toimintamalli, joka velvoittaa kaikkia Euroopan lääketeollisuusliittojen kattojärjestön EFPIA:n jäseniä - Suomessa Lääketeollisuus ry:n jäseniä, joihin MSD kuuluu.

Julkistaminen koskee terveydenhuollon organisaatioita sekä yksittäisiä ammattilaisia ja kattaa esim. rekisteröinti-, matka- ja majoituskustannukset sekä asiantuntija- ja konsultaatiopalkkiot. Julkistettavia tietoja ovat vastaanottajan nimi, työpaikka sekä etuuden arvo ja muoto.

Yksittäisten henkilöiden tiedot julkistetaan vain, mikäli henkilö on antanut tähän suostumuksensa. Tiedot, joiden julkaisemiseen ei ole saatu lupaa henkilötasolla, julkaistaan koontitietona. Kaikki tutkimukseen- ja tuotekehitykseen liittyvät, julkistamisen alaiset kulut julkaistaan yhtenä koontitietona.

Tämä julkistus ei anna internetsivujemme käyttäjälle yleistä lupaa muokata ja prosessoida terveydenhuollon ammattilaisten dataa edelleen. Jotta lukija ymmärtäisi näillä sivuilla julkistetun raportin, pyydämme lukijaa tutustumaan menettelytapoja koskevaan muistioon, joka selventää raportoitujen arvojen sisältöä ja merkitystä.

Julkistamisen dokumentit, vuoden 2021 tiedot

Julkistamisen dokumentit, vuoden 2020 tiedot


FI-NON-00430