Hero Image

Rokotteet

Rokotteiden parissa tekemämme työn päämääränä on päästä kokonaan eroon tietyistä taudeista.

Rokotteet ovat yksi kansanterveydellisesti merkittävimmistä keksinnöistä kautta aikojen

Ilman rokotteita maailmassa olisi elossa vähemmän lapsia, vanhempia ja isovanhempia – vähemmän tulevia opettajia, rakentajia ja keksijöitä.

Työmme rokotteiden parissa

Jaoimme maailmanlaajuisesti n.
190 

miljoona rokoteannosta vuonna 2019

Kokemuksemme rokotteista

Olemme olleet mukana löytämässä, kehittämässä ja toimittamassa sairauksia ehkäiseviä rokotteita kaikkialla maailmassa jo yli 100 vuoden ajan. 

Rokotteiden löytäminen ja kehittäminen on haastavaa ja aikaa vievää työtä, eikä onnistumisesta ole takeita. 

Pyrimme pysymään koko ajan muuttuvan sairaustilanteen tasalla ja jatkamme uusien rokote-ehdokkaiden tutkimusta, jotta pystyisimme vastaamaan täyttymättömiin tarpeisiin. 

Rokoteyhteistyö ja -kehitys 

On välttämätöntä, että tutkimusryhmämme tekevät aktiivisesti yhteistyötä hallitusten, tutkijoiden ja kansalaisjärjestöjen kanssa kaikkialla maailmassa. 

Tiede toimii rokotetutkimuksemme ja -tuotantomme suunnannäyttäjänä ja ihmisten tarpeet innoittajana.

Rokoteohjelmat 

Tri Maurice Hillemanin pitkä, maineikas ura ja innovatiivisuus on toiminut meille inspiraation lähteenä. Olemmekin ylpeitä siitä, että saamme olla mukana maailmanlaajuisessa, terveyttä edistävässä MSD-Wellcome Trust Hilleman Laboratories -yhteisyrityshankkeessa. Hankkeen tavoitteena on kehittää tieteellisiä ja teknologisia rokoteinnovaatioita, jotka auttavat edistämään rokotteiden edullisuutta ja saatavuutta alemman tulotason maissa.

Lue lisää Hilleman Laboratories -hankkeesta

FI-NON-00407 1/2021