Hero Image

Vastuumme

Yritysvastuumme kytkeytyy missioomme toimia paremman elämän puolesta: kehitämme uusia lääkehoitoja ja rokotteita kaikkein vaikeimpiin sairauksiin, edistämme lääkkeidemme ja rokotteidemme saatavuutta sekä olemme mukana kehittämässä terveydenhuoltoa.

Vastuullisuus koostuu eri osa-alueista

Miljoonat ihmiset elävät nykyisin aiempaa pidemmän ja paremman elämän. Tämä johtuu muun muassa siitä, että terveydenhoito toimii aiempaa paremmin ja innovatiivisten lääkkeiden ja rokotteiden saatavuus on parantunut. Siitä huolimatta terveyden saatavuutta on edelleen parannettava kaikkialla.

Tunnistamme myös vastuumme työntekijöistämme. He ovat tärkein voimavaramme ja vastaavat kyvystämme synnyttää uusia innovaatioita.

Terve planeetta on välttämätön edellytys ihmisten terveydelle. Suomessa MSD:llä on ollut jo vuosia WWF:n Green Office -sertifikaatti. Pyrimme jatkuvasti parantamaan toimintamme energiatehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä.

Maineemme ja sidosryhmiemme meihin kohdistama luottamus riippuu siitä, miten toteutamme liiketoimintaamme. Olemme sitoutuneita toimimaan korkeimpien mahdollisten eettisten periaatteiden mukaan.

Yhteistyö terveydenhuollon ammattilaisten kanssa

Lääketeollisuuden ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteistyö on välttämätöntä terveydenhoidon kehittymiselle ja lääketieteellisten innovaatioiden syntymiselle. On tärkeää, että tämä yhteistyö on läpinäkyvää.

Lääketeollisuus ry:n jäsenyritykset, mukaan lukien MSD, ovat sitoutuneet noudattamaan Lääketeollisuus ry:n Eettisiä ohjeita. Ohjeiden mukaan Lääketeollisuus ry:n jäsenyritykset sitoutuvat dokumentoimaan ja julkistamaan taloudelliset tiedot, jotka koskevat terveydenhuollon ammattilaisten kanssa tehtävää yhteistyötä.

FI-NON-01152 02/2024