Hero Image

Vastuumme

Yritysvastuumme kytkeytyy missioomme toimia paremman elämän puolesta. Tämän toteuttamiseksi kehitämme uusia lääkehoitoja ja rokotteita kaikkein vaikeimpiin sairauksiin, edistämme lääkkeidemme ja rokotteidemme saatavuutta ja olemme mukana parantamassa terveydenhoidon toimivuutta. 

Työntekijät ovat tärkein voimavaramme

Miljoonat ihmiset elävät nykyisin pidemmän ja paremman elämän. Tämä on osaltaan sen ansiota, että terveydenhoito toimii aiempaa paremmin ja innovatiivisten lääkkeiden ja rokotteiden saatavuus on parantunut. Siitä huolimatta terveyden saatavuutta on edelleen parannettava kaikkialla.

Tunnistamme myös vastuumme työntekijöistämme. He ovat lopulta tärkein voimavaramme ja vastaavat kyvystämme synnyttää uusia innovaatioita.

Terve planeetta on välttämätön edellytys ihmisten terveyteen. Siten se myös kytkeytyy liiketoimintaamme. Suomessa MSD:llä on ollut jo vuosia WWF:n Green Office -sertifikaatti. Sen edellyttämällä tavalla pyrimme jatkuvasti parantamaan toimintamme energiatehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä.

Tiedostamme, että maineemme ja sidosryhmiemme meihin kohdistama luottamus riippuu siitä, miten toteutamme liiketoimintaamme. Olemme siksi sitoutuneita ylläpitämään toiminnassamme korkeimpia mahdollisia eettisiä ja arvopohjaisia periaatteita. 

Yhteistyö terveydenhuollon ammattilaisten kanssa

Lääketeollisuuden ja terveydenhuollon ammattilaisten keskinäinen yhteistyö on välttämätöntä terveydenhoidon kehittymiselle ja lääketieteellisten innovaatioiden syntymiselle. Samalla kuitenkin on varmistettava, että yhteistyö nauttii yleistä luottamusta. Lääketeollisuus ry:n jäsenyritykset, mukaan lukien MSD, ovat sitoutuneet julkistamaan taloudelliset tiedot, jotka koskevat terveydenhuollon ammattilaisten kanssa tehtävää yhteistyötä. 

FI-NON-00424 2/2021