Hero Image

Arvomme

Arvomme ohjaavat jokaista päätöstä ja toimia, joita teemme.

Yhtiömme toimintaa ohjaava ydinarvo on halumme edistää ihmisten hyvinvointia

Pyrimme tähän saavuttamalla tieteellisiä läpimurtoja, toimimalla korkeimpien standardien mukaisesti, laajentamalla lääkevalmisteidemme saatavuutta ja työllistämällä monimuotoinen, tasa-arvoinen ja yhteistyötä arvostava henkilökunta.

MSD:n missiona Suomessa on toimia paremman elämän puolesta. Tavoitteenamme on tutkia ja tuoda markkinoille uusia lääkkeitä ja rokotteita, jotta suomalaisilla potilailla olisi käytössä paras mahdollinen lääkehoito. Haluamme olla Suomessa myös yhteiskunnallisesti aktiivinen lääkealan vaikuttaja ja suomalaisten terveyden edistäjä.

FI-NON-00394 1/2021