Tietosuojaseloste lääkenäytejakelussa

Pyytäessäsi ilmaista lääkenäytettä MSD:ltä, käsittelemme henkilötietojasi tässä tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla ja noudattamalla sovellettavaa lainsäädäntöä, kuten Euroopan yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679; GDPR) ja muita Suomessa kansallisesti sovellettavia tietosuojalakeja. MSD kerää lääkenäytekuittauslomakkeen mukaiset henkilötietosi (nimi, allekirjoitus, yksilöintitunnus, toimipaikka, sähköpostiosoite) ensisijaisesti voidakseen toimittaa pyytämäsi ilmaisen lääkenäytteen. Tiedon kerääminen ja käsittely perustuu lakisääteiseen velvoitteeseen, lääkeasetuksen 25 f §:ään, joka määrittelee ilmaisen lääkenäytteen toimittamisen ehdot. Käsittelemme tietojasi myös täyttääksemme hyvien jakelutapojen vaatimukset. Hyvien jakelutapojen mukaisesti MSD:n on kyettävä jäljittämään lääkenäytteen saaneet, jotta mahdollisissa tuotevirhetapauksissa voidaan huolehtia valmisteen tehokkaasta takaisinkeruusta.

Antamiasi tietoja säilytetään edellä mainittuja tarkoituksia varten 7 vuoden ajan.

Jos päätät olla luovuttamatta lomakkeella pyytämiämme henkilötietoja, ilmaista lääkenäytettä ei voida toimittaa.


Siirretäänkö tai luovutetaanko tietoja kolmansille osapuolille?

Pääasiallisesti tietojasi käytetään Suomessa lääkenäytejakelun toteuttamisessa ja seurannassa. Koska MSD toimii maailmanlaajuisesti, tietojasi saatetaan jakaa yrityksen sisällä missä tahansa maassa sijaitseville yksiköillemme, jotka osallistuvat toiminnan seurantaan.

Tietojasi siirretään käsiteltäväksi myös kolmansille, MSD:lle palveluja tuottaville osapuolille (lääkenäytteen toimittavalle tukkukaupalle), jotta ne pystyvät toteuttamaan MSD:n niiltä pyytämät palvelut.

Näille yrityksille annetaan ainoastaan sellaisia henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä kolmannen osapuolen palvelujen toimittamisen kannalta. Kaikkien kolmansiin osapuoliin kuuluvien palveluntarjoajien täytyy noudattaa antamiamme ohjeita ja sovellettavia kirjallisia tietojenkäsittelyyn liittyviä sopimuksia, sekä kaikkia muita MSD:n ja kolmansien osapuolien välillä solmittuja sopimuksia ja toteuttaa asiaankuuluvat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi.

Antamasi tiedot toimitetaan tarvittaessa lääkeviranomaisille lain niin edellyttäessä ja kansanterveydellisistä syistä.

Emme luovuta henkilötietoja muille kolmansille osapuolille, elleivät GDPR tai muut lait sitä edellytä tai ellei se ole tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.


Missä tietojasi käsitellään?

Käsittelemme henkilötietoja pääasiassa paikallisesti ja Yhdysvalloissa sijaitsevilla palvelimilla, jolloin meidän on siirrettävä tietosi Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. EU:n tai ETA:n ulkopuolisissa maissa tietoturva saattaa olla heikompi kuin Euroopan talousalueella. Tällaisissa tapauksissa sovellamme GDPR:ssä määriteltyjä asianmukaisia toimenpiteitä varmistaaksemme, että henkilötietosi säilyvät suojattuina ja turvassa.

On tärkeää huomata, että MSD noudattaa Yhdysvaltain kauppaministeriön laatimaa EU:n ja Yhdysvaltojen välistä Privacy Shield -järjestelyä, joka koskee Eurooppalaisten henkilötietojen keräämistä, käyttöä ja säilytystä. MSD on vahvistanut Yhdysvaltain kauppaministeriölle sitoutuneensa Privacy Shield -periaatteiden noudattamiseen.  Lisäksi MSD noudattaa Euroopan unionin hyväksymiä yritystä koskevia sitovia sääntöjä, jotka sallivat henkilötietojen siirron mihin tahansa MSD:n yritysryhmään kuuluvaan tytäryhtiöön maailmassa (myös MSD:n Yhdysvalloissa sijaitsevaan tytäryhtiöön).


Sinun oikeutesi

Sinulla on oikeus pyytää tietosi nähtäväksi ja pyytää virheellisten tai puutteellisten henkilötietojesi korjaamista sekä henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista. Jos et halua toimittaa meille henkilötietojasi, ilmaista lääkenäytettä ei voida toimittaa sinulle.


Ota yhteyttä

MSD Finland Oy hallinnoi edellä kuvattuja tarkoituksia varten rekisteröityjä henkilötietoja. Toimipaikkojemme yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.msd.fi.

Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojen käsittelystä MSD:llä, ota yhteyttä tietosuojasta vastaavaan osastoomme: msd_privacy_office@msd.com