Growing Old or Growing Wise with Digital Transformation?


Ensimmäisessä jaksossa Erasmus Holm, MSD:n markkinointijohtaja* Pohjoismaissa ja Baltiassa, haastattelee Impatient Healthin toimitusjohtajaa Paul Simmsia esteistä, mahdollisuuksista ja siitä, voiko digitaalinen murros auttaa muokkaamaan lääketeollisuutta Pohjoismaissa ja Baltiassa.

Mitä on digitaalinen murros ja miltä se näyttää lääketeollisuuden näkökulmasta? Onko digitaalinen murros sama kuin innovaatio? Miltä lääketeollisuus näyttää 5-10 vuoden päästä? Näihin ja muihin kysymyksiin kuulet Paul Simmsin näkemyksen tässä jaksossa. Katso ja kuuntele lisää!

 

*Keskustelun nauhoittamisen jälkeen Erasmus Holm on siirtynyt MSD:n palvelukseen Alankomaissa.

KAP71760 | KAP71763

How to Foster Greater Patient Diversity?


Tässä jaksossa Catherine Williams, MSD:n Tanskan ja Islannin toimitusjohtaja*, keskustelee ProWocin johtajan Phaedria St. Hilairen ja Novartisin Tanskan ja Islannin maajohtajan Peter Drøidalin kanssa lääketeollisuuden nopeasti kehittyvästä mandaatista varmistaa oikeudenmukaisuus terveydenhuollossa Pohjoismaissa ja Baltiassa. Mitkä esteitä oikeudenmukaisuuden ja monimuotoisuuden turvaamiselle terveydenhuollossa on? Mikä on lääketeollisuuden vastuu? Näihin kysymyksiin Phaedria St.

Hilaire ja Peter Drøidal esittävät näkemyksensä tässä jaksossa. Tervetuloa mukaan! *Jakson kuvaamisen jälkeen Catherine Williams on siirtynyt uuteen rooliin MSD:llä.

KAP74780 | KAP74779

Can health literacy help the population make better health decisions?


Tässä jaksossa Hans Petter Strifeldt, MSD:n Pohjoismaiden ja Baltian yhteiskuntasuhdejohtaja, keskustelee globaalin terveysosaamisen asiantuntijan Kristine Sørensenin kanssa siitä, miten terveysosaaminen voi auttaa ihmisiä tekemään parempia terveyteen liittyviä päätöksiä.

Itsestä huolehtimisen tarve kasvaa koko ajan. Miten terveysosaaminen voi auttaa ihmisiä tekemään parempia päätöksiä terveyteensä liittyen? Onko meillä pääsy tietoon, jota tarvitsemme tehdäksemme järkeviä päätöksiä? Ja millainen velvollisuus lääketeollisuudella on auttaa ihmisiä ymmärtämään lääketieteellistä tietoa? Muun muassa näihin kysymyksiin Kristine Sørensen antaa vastauksia. Katso jakso, niin opit lisää.

KAP75469 | KAP75468

What does it take to implement data-driven, outcomes-based health care?


Tässä jaksossa Julie Willingham, MSD:n Regional Market Access Lead Pohjoismaissa ja Baltiassa, keskustelee EIT Health Scandinavian toimitusjohtajan Annika Szabo Portelan kanssa siitä, miten vaikuttavaa hoitoa voidaan edistää sekä miten tietoon ja tuloksiin perustuvan hoidon toteuttaminen onnistuu.

Mitä vaikuttava hoito on, ja mitä tarvitaan tuloksiin perustuvien terveyspalvelujen tuottamiseen? Mitä esteitä on terveystietojen optimaaliselle jakamiselle? Millainen rooli lääketeollisuudella pitäisi olla? Nämä ovat joitakin niistä kysymyksistä, joista Julie Willingham ja Annika Szabo Portela keskustelevat tässä jaksossa. Katso jakso, niin opit, miksi vaikuttava hoito on tärkeää.

KAP76432 | KAP76431

Why are cross-discipline partnerships in the health care sector important?


Tässä jaksossa MSD:llä Norjassa liiketoimintayksikön vetäjänä työskentelevä Umair Aslam keskustelee SINTEFin päätutkijan Thomas Langøn kanssa poikkitieteellisten kumppanuuksien merkityksestä terveydenhuoltoalalla.

Pohjoismaiden ja Baltian terveydenhuollon ekosysteemi on viime vuosina kokenut merkittäviä muutoksia erityisesti COVID-19-pandemian vuoksi. Vaikka meillä on korkeasti koulutetut terveydenhuollon ammattilaiset ja kattava terveydenhuolto, tautitaakka kasvaa, terveydenhuollon kustannukset nousevat ja terveyteen liittyvät tarpeet muuttuvat. Tämä lisää odotuksia ja painetta tarjota kohtuuhintaista ja korkealaatuista hoitoa.

Monet keskeisistä sidosryhmistä ovat siirtymässä kumppanuuksiin hyödyntääkseen mahdollisuuksia, vastatakseen haasteisiin ja tehottomuuteen sekä saadakseen käyttöön uusia voimavaroja.

Miksi kumppanuudet ovat tärkeämpiä kuin koskaan? Mitä tarvitaan, jotta poikkitieteelliset kumppanuudet onnistuvat? Mitä arvoa lääketeollisuus tuo kumppanuuksille? Muun muassa näistä kysymyksistä Umair Aslam ja Thomas Langø keskustelevat tässä jaksossa. Katso oppiaksesi lisää kumppanuuksien merkityksestä.

KAP77899 | KAP77898

KAP69369