Laaja tietosuojaseloste

Ottaessasi yhteyttä MSD:hen, käsittelemme henkilötietojasi tässä tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla ja noudattamalla sovellettavaa lainsäädäntöä, kuten Euroopan yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679; GDPR) ja muita Suomessa kansallisesti sovellettavia tietosuojalakeja.

MSD kerää valikoidut yhteystietosi (sähköpostiosoite ja/tai puhelinnumero) ensisijaisesti vastatakseen yhteydenottoosi ja mahdollisesti myös pyytääkseen sinua täsmentämään tiedusteluasi tai esittääkseen lisäkysymyksiä mahdollisesta ilmoittamastasi haittatapahtumasta tai tuotteen laatua koskevasta tuotevirhe-epäilystä täyttääkseen velvoitteensa raportoida niistä viranomaisille. Saatamme käyttää yhteystietojasi myös viestintäämme läheisesti liittyvään tarkoitukseen eli tuotettua palvelua koskevan palautteen keräämiseen (esimerkiksi nimettömästi toteutettavilla asiakastyytyväisyyskyselyillä). Asiakastyytyväisyyskyselyihin osallistuminen on vapaaehtoista, eikä MSD lähetä sinulle muistutuksia tai ota sinuun uudelleen yhteyttä.


MSD tallentaa lisäksi lääketieteellistä asiaa koskevaa tiedustelua varten antamasi tiedot, tiedon käyttämästäsi yhteydenottokanavasta, asiakastyyppisi, sekä tiedot valmisteesta ja mahdollisesta sairaudesta, joita yhteydenottosi koskee. Tallennamme myös yhteydenottoosi lähettämämme vastauksen. Nämä tiedot kerätään tilastollisiin tarkoituksiin, jotta yhtiömme voi tiedottaa tietopuutteista ja tulevaisuuden tutkimustarpeista, sekä auttamaan meitä MSD:llä parantamaan viestintäämme ja valmisteistamme tiedottamista. Tallennamme tiedot myös laadunvarmistusta varten arvioidaksemme tapaamme vastata erityyppisille asiakkaille ja vastauksen asianmukaisuutta, sekä varmistaaksemme, että noudatamme kaikkia sääntöjä ja määräyksiä. Näitä tietoja ei voida enää yhdistää sinuun ja niitä säilytetään edellä mainittuja tarkoituksia varten niin pitkään kuin MSD katsoo tarpeelliseksi. 

Edellä kuvatun tiedon kerääminen perustuu MSD:n oikeutettuun etuun, joka koskee palvelujemme korkean laadun varmistamista ja tietopuutosten havaitsemista, sekä vastaavien potilasturvallisuuden parantamiseen tähtäävien toimenpiteiden toteuttamista.

Jos ilmoitat meille tai toteamme, että sinulla on ilmennyt haittatapahtuma tai muu tapahtuma, josta meidän on ilmoitettava lääkeviranomaisille, keräämme tiedot varsinaisesta haittatapahtumasta ja joitakin lisätietoja, jotka ovat tarpeellisia raporttiin sisällytettäviä tietoja. Tällaisia ovat esimerkiksi sukupuoli ja/tai syntymävuosi, kyseessä oleva valmiste, sekä käytetty annos ja lääkemuoto. 

Keräämme mielellämme mahdollisimman paljon lisätietoja, jotta voimme saada paremman kuvan tapahtumaan liittyvistä olosuhteista, kuten hoidettavasta sairaudesta, sekä samanaikaisista muista sairauksista ja hoidoista. Tämän tarkoituksena on antaa meille lisää tietoa valmisteidemme turvallisuudesta ja auttaa meitä havaitsemaan yleisiä, tiettyihin potilasryhmiin tai tiettyyn valmiste-erään liittyviä turvallisuussignaaleja. 

Tiedon kerääminen perustuu lainsäädännön mukaiseen velvoitteeseemme ilmoittaa haittatapahtumista ja muista raportoitavista tapahtumista, sekä kansanterveydellisiin syihin. Päätät itse, miten paljon tietoa haluat antaa meille. Palvelu, jossa vastaamme tiedusteluusi, on edelleen käytettävissäsi, vaikka päättäisit olla antamatta meille mitään tietoja. 

Siirretäänkö tai luovutetaanko tietoja kolmansille osapuolille? 

Koska MSD toimii maailmanlaajuisesti, tietojasi saatetaan jakaa yrityksen sisällä missä tahansa maassa sijaitseville yksiköillemme, jotka käsittelevät haittatapahtumailmoituksia tai valmisteiden laatuun liittyviä tuotevirhe-epäilyjä tai vastaavat lääketieteellisiin tiedusteluihin, kyseisen yksikön tehtävän mukaan. 

Tietojasi voidaan siirtää käsiteltäväksi myös kolmansille, MSD:lle palveluja tuottaville osapuolille (tietoja käsitteleville yrityksille), jotta ne pystyvät toteuttamaan MSD:n niiltä pyytämät palvelut. 

Näille yrityksille annetaan ainoastaan sellaisia henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä kolmannen osapuolen palvelujen toimittamisen kannalta.  Kaikkien kolmansiin osapuoliin kuuluvien palveluntarjoajien täytyy noudattaa antamiamme ohjeita ja sovellettavia kirjallisia tietojenkäsittelyyn liittyviä sopimuksia, sekä kaikkia muita MSD:n ja kolmansien osapuolien välillä solmittuja sopimuksia ja toteuttaa asiaankuuluvat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi. 

Antamasi tiedot toimitetaan tarvittaessa lääkeviranomaisille lain niin edellyttäessä ja kansanterveydellisistä syistä. 

Emme luovuta henkilötietoja muille kolmansille osapuolille, elleivät tietosuojalaki tai muut lait sitä edellytä tai ellei se ole tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. 


Missä tietojasi käsitellään? 

Käsittelemme henkilötietoja pääasiassa paikallisesti ja Yhdysvalloissa sijaitsevilla palvelimilla, jolloin meidän on siirrettävä tietosi Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. EU:n tai ETA:n ulkopuolisissa maissa tietoturva saattaa olla heikompi kuin Euroopan talousalueella. Tällaisissa tapauksissa sovellamme Euroopan yleisessä tietosuoja-asetuksessa (GDPR) määriteltyjä asianmukaisia toimenpiteitä varmistaaksemme, että henkilötietosi säilyvät suojattuina ja turvassa. 

On tärkeää huomata, että MSD noudattaa Yhdysvaltain kauppaministeriön laatimaa EU:n ja Yhdysvaltojen välistä Privacy Shield -järjestelyä, joka koskee Eurooppalaisten henkilötietojen keräämistä, käyttöä ja säilytystä. MSD on vahvistanut Yhdysvaltain kauppaministeriölle sitoutuneensa Privacy Shield -periaatteiden noudattamiseen.  Lisäksi MSD noudattaa Euroopan unionin hyväksymiä yritystä koskevia sitovia sääntöjä, jotka sallivat henkilötietojen siirron mihin tahansa MSD:n yritysryhmään kuuluvaan tytäryhtiöön maailmassa (myös MSD:n Yhdysvalloissa sijaitsevaan tytäryhtiöön). 


Sinun oikeutesi

Sinulla on oikeus pyytää tietosi nähtäväksi ja pyytää virheellisten tai puutteellisten henkilötietojesi korjaamista sekä henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista. 

Siltä osin kuin henkilötietojesi käsittely perustuu MSD:n oikeutettuun etuun, sinulla on lisäksi oikeus pyytää henkilötietojesi poistamista sekä oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä.


Ota yhteyttä

MSD Finland Oy hallinnoi edellä kuvattuja tarkoituksia varten rekisteröityjä henkilötietoja. Toimipaikkojemme yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.msd.fi 

Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojen käsittelystä MSD:llä, ota yhteyttä tietosuojasta vastaavaan osastoomme: msd_privacy_office@msd.com


Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä henkilötietojen käsittelystä, voit ottaa yhteyttä myös paikalliseen MSD:n toimistoon soittamalla numeroon 09-804650. MSD on myös nimennyt tietosuojasta vastaavan henkilön, jonka tavoitat osoitteesta: dpo.finland@merck.com

MSD Finland Oy, Y-tunnus 0101072-9 

PL 46, 02151 Espoo, Suomi   

Luonnollisesti sinulla on myös oikeus halutessasi tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle (Suomen tietosuojavaltuutetun toimisto: http://www.tietosuoja.fi/fi/ ). 

Lyhennelmä tietosuojaselosteesta koskien haittavaikutusraportointia, tuotevirhe-epäilyä tai lääkeinformaatiokysymyksiä 

Kiitos yhteydenotostasi. Palaamme asiaan mahdollisimman pian. 

Haluamme ilmoittaa sinulle, että MSD tallentaa tiedot, jotka annat meille tämän keskustelun /yhteydenottosi aikana. Voit itse valita, kuinka paljon tietoa haluat meille kertoa. Jos päätät olla kertomatta meille jotakin tietoa, se ei vaikuta MSD:ltä saamaasi palveluun. 

Tietojasi käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen GDPR:n mukaisesti. 

Tietojasi ei luovuteta MSD:n ja sen tytäryhtiöiden ulkopuolelle, paitsi lääkeviranomaisille tarpeen mukaan ja MSD:n puolesta toimiville yrityksille, jotka noudattavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen määräyksiä. MSD ja kumppanimme käyttävät antamiasi tietoja yhteydenottosi käsittelyyn ja siihen vastaamiseen. Muita sinusta kerättyjä tietoja käytetään viranomaisten meille asettamien oikeudellisten velvoitteiden täyttämiseen ja kansanterveydellisistä syistä, jotka liittyvät haittatapahtumien raportointiin, tuotevirhe-epäilyihin ja muihin vastaaviin seikkoihin, sekä tuotteisiimme liittyvien turvallisuussignaalien havaitsemiseksi. Tunnistamattomia tietoja käytetään myös tilastointi- ja laadunvarmistustarkoituksiin ja tuotteisiimme liittyvien data- ja tietopuutteiden havaitsemiseen. 


Sinun oikeutesi

Sinulla on oikeus pyytää tietosi nähtäväksi ja pyytää virheellisten tai puutteellisten henkilötietojesi korjaamista sekä henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista. 

Siltä osin kuin henkilötietojesi käsittely perustuu MSD:n oikeutettuun etuun, sinulla on lisäksi oikeus pyytää henkilötietojesi poistamista sekä oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä.

Tietojesi käsittelyä koskevan käytänteemme voit lukea kokonaisuudessaan osoitteessa http://www.msd.fi/privacy/. Jos sinulla on kysymyksiä henkilötietojen käsittelystä, ota yhteyttä MSD:hen soittamalla numeroon 09 804650 tai lähettämällä viesti osoitteeseen dpo.finland@merck.com. 


Tietosuojaseloste lääkenäytejakelussa