Tietosuojakäytäntö

 

MSD:n verkkosivuston www.msd.fi (jäljempänä ”sivusto”) omistaa ja sitä ylläpitää MSD Finland Oy (jäljempänä ”MSD”), jonka pääyhtiö on Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA. MSD suhtautuu huolellisesti internetsivujensa käyttäjien tietosuojaan sekä henkilö- ja tunnistamistietojen turvaamiseen. Seuraavassa kerrotaan, millaisia tietoja MSD:n sivustolla kerätään käyttäjistä ja miten MSD näitä tietoja käsittelee. MSD vastaa siitä, että käyttäjien tietoja käsitellään yksityisyyden suojaa koskevan Suomen lainsäädännön (henkilötietolaki, sähköisen viestinnän tietosuojalaki) mukaisesti. 

MSD:n sivusto on avoin kaikille siellä vieraileville käyttäjille. MSD ei kerää käyttäjistä henkilötietoja, kuten nimeä, osoitetta tai muuta vastaavaa käyttäjän yksilöivää tietoa. 

MSD tallettaa sivuston käytöstä syntyviä käyttötietoja, jotka saattavat osittain olla sähköisen viestinnän tietosuojalaissa tarkoitettuja tunnistamistietoja. Tunnistamistiedolla tarkoitetaan käyttäjään yhdistettävissä olevaa tietoa, jota viestintäverkoissa käsitellään viestien siirtämiseksi, jakelemiseksi tai tarjolla pitämiseksi. MSD tallettaa tunnistamistietoja ainoastaan sivuston teknisen toteutuksen ja käytön varmistamiseksi sekä näiden tietoturvasta huolehtimiseksi. Anonyymejä sivuston käytöstä syntyviä koontitietoja kerätään muun muassa seuraavia tarkoituksia varten: käyttäjämäärän seuraaminen sivustolla, miltä sivuilta käyttäjä on tullut sivustolle ja minne käyttäjä siirtyy sivustolta. MSD voi luovuttaa portaalin käytöstä syntyviä anonyymejä koontitietoja yhteistyökumppaneilleen. 

MSD käyttää sivuston teknisessä toteutuksessa evästeitä (ns. cookies). Evästeiden avulla MSD voi parantaa sivuston käytettävyyttä ja tarjota käyttäjille yksilöityjä tietoja ja palveluita. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. 

MSD ei luovuta sivustonkäyttäjien tunnistamistietoja kolmannelle osapuolelle eikä niitä myöskään siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

MSD:n sivustolla on linkkejä muille sivustoille, joiden sisällöstä, tietosuojasta tai -turvallisuudesta MSD ei vastaa suhteessa käyttäjään miltään osin. MSD ei myöskään vastaa tällaisilla sivustoilla olevien tietojen oikeellisuudesta tai ajantasaisuudesta tai muusta vastaavanlaisesta seikasta. 

MSD:llä on oikeus tehdä muutoksia näihin sivuston tietosuojakäytäntöihin ilman erillistä ilmoitusta käyttäjille. Uudet tietosuojakäytännöt tulevat voimaan välittömästi sen jälkeen, kun ne on julkaistu sivustolla. Lisätietoja sivuston käytöstä, tietosuojaperiaatteista ja muista sivustoon liittyvistä asioista saa: MSD Finland Oy, PL 46, 02151 ESPOO, puh. (09) 804 650. ​

Tietosuoja haittavaikutusraportoinnissa, tuotevirhe-epäilyissä ja lääkeinformaatiokysymyksissä 

MSD saattaa tallentaa antamianne henkilötietoja. MSD sekä MSD:n pääyhtiö Merck & Co., Inc. käsittelevät henkilötietoja ehdottoman luottamuksellisesti ja henkilötietolakia noudattaen. Antamianne tietoja ei luovuteta Merck & Co., Inc.:in tai sen tytäryhtiöiden ulkopuolelle, lukuun ottamatta yrityksiä, jotka toimivat MSD:n puolesta. Tietoja käytetään vain yhteydenottonne asianmukaiseen käsittelyyn sekä haittavaikutusraportointia ja laatuarviointia koskevien viranomaisvaatimusten täyttämiseen. 

Teillä on oikeus kerran vuodessa pyytää itsestänne tallennetut tiedot nähtäväksi maksutta sekä korjata tiedoissa ilmenevät mahdolliset virheet. Pyydämme ilmoittamaan, mikäli ette anna suostumusta tietojenne tallentamiseen. Kieltäytyminen ei vaikuta MSD:ltä saamaanne palveluun.